İşleminiz devam ediyor, lütfen bekleyiniz....

Provizyon Alımı ve Provizyon İptaliKurum kodunuz:
Şifreniz:


Lütfen provizyon alımı sırasında önemli not'da yazan açıklamalara dikkat ediniz.

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------


DİKKAT !!!

AŞAĞIDAKİ UYARI, ANADOLU SİGORTA İLE ANADOLU SİGORTA ÇALIŞAN VE EMEKLİLERİ İÇİN ANLAŞMA YAPMIŞ OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN GEÇERLİDİR.

Anadolu Sigorta Sandığı mensubu olan Anadolu Sigorta çalışan ve emeklileri ile Anadolu Sigorta'dan sağlık sigortası satın alan kişilerin kurumunuzdaki tedavileri sırasında yapılacak işlemler birbirinden farklıdır. Bazı sağlık kuruluşlarının bu farkı bilmedikleri görüldüğü için bu farklılığı bir kez daha hatırlatmak amacıyla Anadolu Sigorta çalışan ve emeklileri için yapılması gereken işlemleri bir kez daha aşağıda hatırlatıyoruz.

a) Anadolu Sigorta Sandığı mensubu olan Anadolu Sigorta çalışan ve emeklileri kuruluşunuza "sağlık kartı / sağlık karnesi" ile başvuracaklardır. Sağlık kartı / sağlık karnesi üzerinde kişinin çalışan/emekli ve/veya bakmakla yükümlü olduğunun ismi yazılıdır.

b) Çalışan ve emeklilerimizin sevkli ya da sevksiz "sağlık kartı / sağlık karnesi" ile müracaatları halinde kurumunuzda yaptırdıkları muayene ve tedavileri karşılığında düzenlenecek faturalar Şirketimize gönderilmeden önce faturanın ekine hastanın "sağlık kartı / sağlık karnesi - nüfus cüzdanı" fotokopisi eklenecek,faturalar ilgililerce görülüp imzalanacak, aksi takdirde bu koşullara uymayan faturalar Şirketimiz tarafından ödenmeyerek kurumunuza iade edilecektir.

c) Acil durumlarda, hastanın yanında hiçbir şekilde bir kimlik veya mensup olduğunu belirtecek bir belge yok ise kendisi ödeme yapacaktır. Belge olması halinde ise Şirketimizden daha sonra onay alınacak, ancak işlemleri yine de o gün yapılarak sağlık hizmeti verilecektir.

Telefon no;
0212 350 05 44

Faks no;
0212 350 05 41

E-posta adresi;
mensup@anadolusigorta.com.tr